Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

1671 bbcd 500
1670 e64b
1669 d8b7 500
1668 b8d6 500
1666 5e27 500
1665 0401
1664 9463

November 13 2017

4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viawinnym-swiecie winnym-swiecie
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viawinnym-swiecie winnym-swiecie

November 09 2017

3527 7dfc 500
Reposted byonemorelight onemorelight

November 08 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viagdziejestola gdziejestola
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
7125 5f5c 500
7122 66ee
Reposted byPrzygnebionaoutofloveszpieg-z-krainy-deszczowcowGunToRunbecausefuckyouthatswhywszystkodupasillyvanasegzystencjakeeplookingphilomathmole-w-filizancegdziejestolaundoneeszwypotwoimniedotykaniuczoojnnaarrivesHackMett-von-WurstladylenaklaudialucjaMakeMePurrkurdebelelittlewhiteliesliesinthedarkreeddpepperlittlefoollapis-lazulimemslaparisiennelittletroublemakergraywallinnocuoussowaaaczarnybezszarakoszulamisseverythingczarnykrolowa-snieguhysterieniskowogorzkiewspomnienialawendy12czerwcaqueenofcloudspure-blissrealityisabitchGagglenebthatwinnym-swieciesentymentalnaOffdziubeklikecrazycrazycrazydum-spiro-speronataliana
7121 f115
Reposted byPrzygnebionaMakeMePurrwojciechwuthesatanek10realityisabitchmysweetnewyorkchoise
7120 1172
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl